Druhy germicidních lamp

 

Germicidní lampy s přímým zářením

Používání germicidních (bakteriocidních) lamp s přímým zářením je jednou z nejúčinnějších metod dezinfekce. Tato zařízení vysílají UV-C záření s vlnovou délkou 253,7 nm, mají nejsilnější germicidní vlastnosti a nevratně deaktivují bakterie, viry, plísně, houby a všechny mikroorganismy. Vzhledem k vysoké účinnosti působení bakteriocidních lamp jsou tyto lampy využívány všude tam, kde je vyžadována vysoká úroveň mikrobiologické čistoty a na její udržení závisí jakost služeb a bezpečnost pacientů a personálu.

 

Germicidní lampy s nepřímým zářením (s prouděním)

Okolní vzduch je pomocí ventilátoru nasáván přes filtr dovnitř přístroje. Uvnitř vzduch prochází kolem dvou (nebo jedné, dle typu) zářivkových trubic Philips TUV30, vyzařující UV-C světlo o vlnové délce 253,7 nm. Pročištěný vzduch proudí druhým koncem přístroje zpět do místnosti. Celý proces se neustále opakuje. Lampy slouží k nepřímému ozařování tzn. dezinfikuje vzduch (nikoli výrobky nebo povrchy). Záření je zcela uzavřeno v přístroji a provoz je tak naprosto bezpečný po celých 24 hodin denně, a to i za přítomnosti lidí.

 

Germicidní lampy kombinované s nepřímým a přímým zářením

Tyto lampy využívají vlastnosti a výhody obou typů lamp a představují svojí konstrukcí maximální využití UV-C záření v praxi.

 

Germicidní lampy průmyslové s krytím IP65

Germicidní lampy s přímým zářením určené pro průmyslové využití ve vlhkých výrobních a skladových prostorech apod.

 

Germicidní dezinfektory

Kompaktní germicidní dezinfektor ovzduší Sterybox dokáže ve velmi krátké době spolehlivě usmrtit vzdušné mikroorganizmy.

Hlavní oblasti využití germicidních lamp

Zdravotnictví
Desinfekce operačních sálů, JIP, infekčních oddělení, transfúzních stanic, lékáren, kojeneckých prostor, ambulancí, zubních ordinací, čekáren, domovů důchodců, stacionářů, pokojů nemocných, tuberkulózních poraden, laboratoří, patologických pracovišť atd.

Věda a výzkum

Laboratoře, sklady apod.

Veterinářství a chovatelství

Podobně jako ve zdravotnictví, chovy zvířat apod.

Potravinářství

Balení a zpracování masa, masných výrobků, výroba a balení mléčných výrobků, sterilizace technologických linek, výroba zmrzliny, ničení plísní, snižování klíčivosti brambor, sklady potravin atd. Zmrazování jídel lze nahradit v mnoha případech i ozářením, neboť dojde k úplnému zničení škodlivých bakterií.

Restaurace

Veškeré prostory restauračního zařízení, vč. dezinfekce stolů, židlí atp.

Desinfekce kuchyní a místností pro zpracování potravin, výdejny jídel, sklady.

Farmaceutický průmysl

Výrobní provozy, technologické linky atd.

Volný čas

Fitness centra, solné jeskyně, masážní salóny, společné šatny na sportovištích a podobně.

Pohřebnictví

Místnosti pro zemřelé a podobně.

Provedení germicidních lamp

 

Dle možnosti jejich umístění

•  Lampy stropní

•  Lampy stropní/nástěnné

•  Lampy stropní na rameni

•  Lampy pojízdné

•  Lampy do vlhkých prostorů krytí IP65

 

Dle vybavení

•  Lampy s počítadlem provozního času

•  Lampy bez počítadla provozního času - počítadlo akusticky signalizuje nutnost výměny trubic po 8.000 hodinách provozu

•  Lampy s trubicemi vybavenými protitříštivou fólií (tato fólie snižuje o 30% výkon lampy)

•  Lampy je možné ovládat pomocí dalkového ovládání

 

Všechny germicidní lampy dodávané společností Unimed Praha, s.r.o. jsou již od výrobce osazeny potřebným množstvím UV-C trubic.

 

Dle výkonu (nejčastěji)

•  15W

•  30W

•  2x30W

•  2x55W