Germicidní lampy s nepřímým zářením

 

Okolní vzduch je pomocí ventilátoru nasáván přes filtr dovnitř přístroje. Uvnitř vzduch prochází kolem dvou (nebo jedné, dle typu) zářivkových trubic Philips TUV30, vyzařující UV-C světlo o vlnové délce 253,7 nm. Pročištěný vzduch proudí druhým koncem přístroje zpět do místnosti. Celý proces se neustále opakuje. Lampy slouží k nepřímému ozařování tzn. dezinfikují vzduch (nikoli výrobky nebo povrchy). Záření je zcela uzavřeno v přístroji a provoz je tak naprosto bezpečný po celých

24 hodin denně, a to i za přítomnosti lidí.

Bakteriocidní lampa značně snižuje možnost kontaminace výrobků mikroorganismy, které se volně pohybují vzduchem, snižuje riziko možné nákazy a je vhodná především pro nemocnice, ordinace, čekárny, lékárny, veterinární kliniky, kanceláře, domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, výrobny lahůdek, apod. Celková doba chodu přístroje s ohledem na životnost germicidních trubic je
8 000 (resp. 9 000) hodin
a je kontrolovaná pomocí elektronických hodin (dle typu).

Funkci jednotlivých trubic můžeme kontrolovat pomocí průhledných okének na čele přístroje.

 

Dezinfekce vzduchu pomocí UV-C záření se uskutečňuje v germicidních lampách s prouděním uvnitř dezinfekční komory. Znečištěný vzduch je ventilátorem nasán – po přechodu přes filtr zadržující prach a jiné znečištění - do dezinfekční komory. Intenzita UV-C záření a doba setrvání vzduchu uvnitř komory lampy jsou nastaveny tak, že vzduch vytlačovaný ven z germicidní lampy je prakticky bez mikroorganizmů. Objem průchodu vzduchu lampou tedy tvoří kompromis mezi možností dezinfekce v co největším množství vzduchu v jednotce času a efektivností ničení mikroorganizmů v dezinfekční komoře. Za pozornost stojí, že nucený průchod vzduch způsobuje jeho jemný oběh v místnosti (díky tomu je dezinfikováno ovzduší v celé místnosti).

 

Díky tomu, že UV-C záření se nedostane mimo uzavřený prostor svítidla, můžou v místnosti přebývat lidé – na rozdíl od lamp přímého záření. Při výměně filtru, zářivek, startéru a také při jejich čištění a údržbě je třeba bezvýhradně vypínat lampu.