Zařízení pro měření intenzity UV záření

Radiometr UVB-20

Přístroj UVB 20 je určený pro měření intenzity baktericidního záření. Konkrétně je užitečný při zkoumání emise baktericidních zářičů a popisu stupně jejich opotřebení. Spektrální citlivost měřiče je korigována k relativní baktericidní účinnosti.

Díky malým rozměrům, lehké konstrukci a napájení z baterie je měřicí přístroj UVB-20 přenosným zařízením a je pohodlný co se týče použití. Odečet naměřených hodnot probíhá na displeji z tekutých krystalů přímo v mW/m2 v závislosti na nastavení přepínači rozsahů. Překročením měřeného rozsahu je signalizováno zobrazením jedničky v prvním poli a zhasnutím zbývajících číslic. Zařízení automaticky signalizuje vybytí napájecí baterie pod povolenou úroveň.

Radiometr UVX

Tento digitální Radiometr UVX se používá s jedním ze tří výměnných snímačů (jeden volitelně v dodávce) pro měření 254 nm, 365 nm a 302nm UV vlnové délky. Měření světelného záření je nejúčinnější způsob, jak sledovat životnost jakéhokoliv zdroje UV záření.
 

Díky malým rozměrům, lehké konstrukci a napájení z baterie je měřicí přístroj Radiometr UVX přenosným zařízením a je pohodlný co se týče použití.

Unimed Praha, s.r.o.

Ve Stromkách 41

252 50 Vestec u Prahy

 

​+420 241 930 253
+420 602 680 002

© 2018 Unimed